Získejte bezplatnou nabídku na solární panely

Zjistěte, kolik vás budou solární panely stát

Vyplňte krátký formulář - Získejte bezplatné nabídky - Porovnejte a ušetřete
As featured in:
Business Insider
Guardian
Telegraph

Proč si pořídit solární panely?

 • Výroba zelené elektřiny zdarma
 • Zvýšená ochrana před výpadky proudu
 • Dostávejte zaplaceno za to, co nespotřebujete

Jak získat státní dotaci na fotovoltaiku v roce 2024

 • Díky fotovoltaice získáte elektřinu bez škodlivých emisí, šetrně k přírodě
 • Podle některých zdrojů vám fotovoltaika ušetří až 80 % ročních nákladu not uspor
 • S fotovoltaikou můžete alespoň z části dosáhnout energetické soběstačnosti
 • Na fotovoltaiku si můžete zažádat o státní dotaci ve výši až 160 000 Kč
 • Celková dotace vám může pokrýt až 50 % celkové investice
Solární panely na domě

Fotovoltaika se stávají čím dál tím více skloňovaným termínem na poli energetické soběstačnosti. Tento čistý a ekologický způsob, jak vyrábět elektřinu není sice nový, ale zájem se o něj neustále zvyšuje.

Proč tomu ale tak je? Tyto zářivé černé desky jsou cestou, jak získávat elektřinu obnovitelným způsobem. Přeměňuje sluneční světlo na energii – sluneční paprsky dopadají na desky z materiálů, které mají schopnost tvořit elektrický proud při osvícení.

Tento proces tvorby energie se obejde bez škodlivých emisí a je tedy šetrný k životnímu prostředí. A co víc, využití voltaiky znamená tvořit elektřinu za pomoci (téměř) nevyčerpatelného zdroje energie, které není nijak závislé na dodavatelích.

Využití fotovoltaiky je proto také dobrá cesta, jak ušetřit peníze. Přes rok dokážou pokrýt, podle některých zdrojů, až 80 % ročních úspor za energii. Je to díky tomu, že v teplých měsících tvoří energii přímo ze zdroje.

To ale neznamená, že budete v zimě bez proudu. Při využití fotovoltaické baterie je možné využívat energii, kterou jste získali v teplých měsících i v časech, kdy slunce tolik nesvítí. 

Fotovoltaiky se dají instalovat na skoro jakoukoliv střechu v jakémkoliv úhlu. Jejich instalace je k tomu velice jednoduchá a rychlá. Nezabere ani 4 dny. Dalším pozitivem je jejich údržba: tato technologie nepotřebuje, až na jedno profesionální čištění ročně, jakoukoliv jinou pozornost.

Přechod na solární energii také znamená ochranu před výpadky proudu, které může nastat díky počasí nebo jiným problémům.

Využití fotovoltaiky se zdá jako perfektní koupě. Jedním z největších problémů ale je jejich vysoká počáteční cena. Je to dlouhodobé, ale prvotně nákladné řešení.

Ačkoliv fotovoltaické panely vydrží i více jak 35 let, cena koupi a instalace solární elektrárny se pohybuje zhruba mezi 150 000 Kč a 450 000 Kč. I přesto, že se tato investice může v rozmezí asi 2–7 let vrátit, je to právě prvotní investice, která může řadu lidí odradit.

Česká Republika se přechodu na zelenou energii snaží pomoct dotačním programem Nová zelená úsporám, který by notnou část této investice pokryje.

Státní dotace Nová zelená úsporám

Tento dotační program nabízí řadu grantů na přechod na obnovitelnou energii a renovaci starých domů. Čerpat finance na fotovoltaiku je možné ze tří dotačních programů NZÚ:

 • Nová zelená úsporám standard
 • Oprav dům po babičce
 • Nová zelená úsporám light

Každá z těchto tří programů má jiné parametry a výše grantu.

Program Nová zelená úsporám standard je pro všechny vlastníky rodinných a bytových domů, kteří si chtějí na střechu fotovoltaiku pověsit. Výše samostatné maximální dotace je 160 000 Kč (s bonusem 40 000 Kč, pokud si k fotovoltaice pořídíte i zateplení – viz. níže). Touto dotací je možné pokrýt maximálně 50 % pořizovacích nákladů.

V programu Oprav dům po babičce je možné čerpat dotaci až 200 000 Kč na voltaiky. Důležité je mít ale na paměti, že soláry musí být instalovány v kombinaci se zateplením. Lidé čerpající z tohoto programu mohou být pouze ti, kteří nevlastní více jak jednu nemovitost. Touto dotací je možné pokrýt maximálně 50 % pořizovacích nákladů.

Program Nová zelená úsporám light je určený pro seniory a nízkopřijmové domácnosti. Z něj je možné čerpat grant 90 000 Kč, ale jen na systém solárního ohřívání vody. Touto dotací je možné pokrýt všechny pořizovací náklady.

Pro více informací o různých dotacích, které jsou možné brát z programu NZÚ klikněte zde.

Nová zelená úsporám standard

Výhoda prvního zmiňovaného dotačního programu je fakt, že si o tuto dotaci může zažádat skoro kdokoliv. Jediné, co je k ní potřeba je vlastnit dům, který se využívá k trvalému bydlení – ať už v rodinném domě či řadovém domku. 

Jedná se o dotaci na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu, tedy na systém, který získanou energii využije v domě. 

Energie, která se tímto způsobem vyprodukuje, musí být přednostně využívaná pro chod domácnosti – část nevyužité energie se ale dá poslat do distribuční sítě.

Od 15. února 2024 už není možné si zažádat o dotaci jen na fotovoltaiku ve výši 200 000 Kč, jako tomu bylo v minulosti. Nyní je maximální možná částka 160 000 Kč pro solární elektrárnu s minimálním výkonem 2 kWp a maximálním výkonem 10 kWp.

Míra dotace NZÚ standard

Základní podpora35 000 Kč
Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla60 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu8 000 Kč
Za 1 kWh el. Akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia8 000 Kč

Bonusy

Ačkoliv se může zdát, že se dotace na fotovoltaiky od letošního února snížila o 40 000 Kč, existují způsoby, jak na dotacích získat víc peněz.

Jedna cesta je přes kombinační bonus 10 000 Kč, který dostanete za každý další instalovaný plán v programu Nová zelená úsporám standard.

K tomu je také nutné říct, že pokud si k instalaci fotovoltaiky (podoblast podpory C.3) zažádáte také o dotaci na zateplení domu (oblast A), dostane dodatečný bonus 30 000 Kč. Tím pádem se znovu dostane na částku 200 000 Kč, jako tomu bylo v minulosti.

Další bonus mohou dostat lidé žijící v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Lidé v těchto lokalitách budou zvýhodněni bonusem 10% z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Přihlásit se o dotaci je možné na webu Nová zelená úsporám, kde vyplníte žádost přes systém Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (AIS SFŽP ČR). K zisku dotace je nutné mít řadu dokumentů, od odborného posudku a prokázání vlastnictví bankovního účtu žadatele po souhlas spoluvlastníků nebo souhlasu od památkářů a orgánu ochrany přírody. Přesný plán toho, jaké dokumenty budete potřebovat najdete zde.

Co dál?

Ačkoliv je fotovoltaika účinným způsobem, jak pomoci životnímu prostředí a energeticky se osamostatnit, je důležité mít na paměti pár možných rizik, které se k instalaci a chodu této technologie vážou.

Jedna z nich je například to, že jsou tyto panely náchylné na umístění, tedy na tom, jak moc na ně praží slunce. Jejich účinnost je také přímo tomu, jaké je venku počasí – existují měsíce a doby, kdy vám samotná fotovoltaika nevytvoří dostatek elektřiny na normální chod domácnosti a budete potřebovat jiný zdroj energie.

I přes tato negativa a vysokou počáteční cenu je investice do fotovoltaiky cesta, jak alespoň z části dosáhnout energetické soběstačnosti.

K tomu také pomůžete životnímu prostředí. Instalací fotovoltaiky je možné investovat do zeleného a ekologicky šetrného způsobu produkce elektřiny.

Maximální dotace 160 000 Kč, kterou získáte díky programu NZÚ je skvělým prvním krokem na to, abyste se mohli připojit k ostatním lidem, kteří si je na svůj dům už instalovali.

Ačkoliv se to ze začátku zdá jako velká investice, po letech si na sebe sama vydělá a v delším časovém měřítku se, pokud je instalovaná na správném místě, značně vyplatí.

Napsal/a:
Pomůžeme vám vybrat nejlepší nízkouhlíkovou technologii pro váš domov. Náš tým se zaměřuje na technologie, díky kterým bude váš domov ekologičtější nebo energeticky účinnější. Pokud je to dobré pro planetu nebo pro vaše účty, je to dobré i pro nás!
Zpět na začátek